Kategoriarkiv: Hjärnskakning

Hjärnskakning kan ge större risk för adhd, demens och parkinsons sjukdom

Enligt en studie i British Medical Journal fann forskarna ett samband mellan hjärnskakning och adhd, demens, Parkinsons sjukdom samt stämnings- och ångestsjukdom.

Hjärnskakning påverkar det autonoma nervsystemet och blodflödet till och runt hjärnan. De som drabbas brukar bli bättre inom en vecka men det kan finnas långtidskonsekvenser.

Forskarna analyserade patienter från Manitoba provinsen i Kanada.

Sammanlagt 47,483 personer (28,021 män som i medeltal var 25 år gamla och 19,642 kvinnor, 21 år gamla i medeltal) fick diagnos hjärnskakning. Var och en av dessa personer jämfördes med tre andra personer som matchades för ålder, kön och geografiskt område utan hjärnskakning (81,871 män och 57,159 kvinnor).

Efter att ha uteslutit påverkande faktorer som inkomst, utbildning och annan samtida sjukdom, fann forskarna att risken för att utveckla ADHD var 39 % högre hos de som haft hjärnskakning jämfört med personer utan hjärnskakning.

Risken för att drabbas av stämnings- och ångestsjukdom var hela 72 % högre, särskilt hos kvinnor, med 28 % högre risk för hyperaktivitet och 7 % högre risk för depression och ångestsyndrom hos män.

Risken för demens och Parkinsons sjukdom ökade med 72 respektive 57 %.

En andra hjärnskakning ökade väsentligt risken för demens medan tre eller mer hjärnskakningar kopplades samman med högre risk för stämnings- och ångestsyndrom samt Parkinsons sjukdom.

Den ökade risken för ADHD efter hjärnskakning hände oftare hos yngre personer medan demens och Parkinsons sjukdom inträffade mest hos äldre.

Detta är en s k observationsstudie som inte kan fastställa orsakssamband. Andra begränsande faktorer är att man inte hade tidigare medicinsk sjukdomshistoria på deltagarna och att man bara undersökte personer från en region i Kanada.

Källa: https://fmch.bmj.com/content/8/3/e000390

Hjärnskakning symptom och åtgärder

Hjärnan omges av cerebrospinalvätska som ska dämpa kraften som påverkar hjärnan vid ett slag eller fall. Om du får ett hårt slag mot huvudet så kan dock inte alltid cerebrospinalvätskan  stå emot kraften som uppstår utan hjärnan slår emot skallbenet. Då kan en hjärnskakning uppstå.

Symptom på hjärnskakning

Om du fått en hjärnskakning är det vanligt att du upplever huvudvärk, blir yr, mår illa, känner dig trött och förvirrad samt att du drabbas av minnesluckor.

Man kan också få problem med balansen, eller hörseln och synen t.ex. genom att det ringer i öronen eller att man drabbas av dubbelseende.

Åtgärder vid hjärnskakning

Om du tror att du fått hjärnskakning eller om någon i din närhet eller ditt barn har slagit i huvudet hårt ska du kontakta vårdupplysningen din vårdcentral för att få hjälp.

Var uppmärksam på eventuella symptom.

Diagnos och behandling vid hjärnskakning

 

Ibland räcker det med att du beskriver dina symptom för en läkare för att du ska få rätt diagnos. Men ibland krävs en röntgenundersökning eller MRI för att säkerställa att du inte drabbats av en blödning i hjärnan eller fått en skada på skallbenet.

En vanlig hjärnskakning är helt ofarlig och kan inte behandlas annat än med vila. Du bör undvika att titta på TV, läsa och spela datorspel i stor utsträckning eftersom det kräver mycket koncentration, utan istället ta det lugnt och vila.

Du bör inte heller träna hårt eller förtära alkohol den första tiden efter hjärnskakningen.

Ett barn som fått hjärnskakning bör inte delta i lekar med mycket hopp och spring.