månadsarkiv: augusti 2023

Hjärnskakning kan ge större risk för adhd, demens och parkinsons sjukdom

Enligt en studie i British Medical Journal fann forskarna ett samband mellan hjärnskakning och adhd, demens, Parkinsons sjukdom samt stämnings- och ångestsjukdom.

Hjärnskakning påverkar det autonoma nervsystemet och blodflödet till och runt hjärnan. De som drabbas brukar bli bättre inom en vecka men det kan finnas långtidskonsekvenser.

Forskarna analyserade patienter från Manitoba provinsen i Kanada.

Sammanlagt 47,483 personer (28,021 män som i medeltal var 25 år gamla och 19,642 kvinnor, 21 år gamla i medeltal) fick diagnos hjärnskakning. Var och en av dessa personer jämfördes med tre andra personer som matchades för ålder, kön och geografiskt område utan hjärnskakning (81,871 män och 57,159 kvinnor).

Efter att ha uteslutit påverkande faktorer som inkomst, utbildning och annan samtida sjukdom, fann forskarna att risken för att utveckla ADHD var 39 % högre hos de som haft hjärnskakning jämfört med personer utan hjärnskakning.

Risken för att drabbas av stämnings- och ångestsjukdom var hela 72 % högre, särskilt hos kvinnor, med 28 % högre risk för hyperaktivitet och 7 % högre risk för depression och ångestsyndrom hos män.

Risken för demens och Parkinsons sjukdom ökade med 72 respektive 57 %.

En andra hjärnskakning ökade väsentligt risken för demens medan tre eller mer hjärnskakningar kopplades samman med högre risk för stämnings- och ångestsyndrom samt Parkinsons sjukdom.

Den ökade risken för ADHD efter hjärnskakning hände oftare hos yngre personer medan demens och Parkinsons sjukdom inträffade mest hos äldre.

Detta är en s k observationsstudie som inte kan fastställa orsakssamband. Andra begränsande faktorer är att man inte hade tidigare medicinsk sjukdomshistoria på deltagarna och att man bara undersökte personer från en region i Kanada.

Källa: https://fmch.bmj.com/content/8/3/e000390