månadsarkiv: april 2020

Hjärnskakning i kombination med andra skador

Ibland vid en olycka är hjärnskakning den enda skadan t.ex. om man fallit och slagit i huvudet, men det är inga öppna sår, blödningar eller andra synliga skador.

Men ibland kan det vara multipla skador t.ex. vid en allvarig olycka med cykel, mc, bil eller liknande. Då kanske personen har drabbats av en hjärnskakning men även andra allvarliga skador som t.ex. stora yttre blödningar, andnöd etc.

För att ta hand om en sådan skadad person är det bra att alltid gå lugnt tillväga och och följa det s.k. flödesschemat L-ABCDE

L-ABCDE

L-ABCDE grundar sig på engelsk terminologi och hjälper till hur man ska tänka, bedöma, arbeta och proritera vid en olycka.

L – Livsfarligt läge
Kontrollera att platsen där personen ligger är säker att vistas på, för dig som vårdare och för patienten. Vid livsfarligt läge och personen t.ex. ligger på en trafikerad väg som vi inte har möjlighet att spärra av, skapa en säker plats eller dra personen i skydd till en säker plats.

A – Airway
Kontrollera att luftvägarna är fria. Öppna luftvägarna genom att luta den skadades huvud lite bakåt och kontrollera att inga främmande föremål täpper till luftvägarna.
Vid misstanke om rygg- och nackskada stabiliseras nacken med händerna.

B – Breathing
Kontrollera om personen andas. Placera eventuellt den skadade i stabilt sidoläge om personen är medvetslös och andas. Om den skadade andas se till att lossa åtsittande kläder, gör åtgärder som underlättar andningen.

C – Circulation and bleeding
Finns någon yttre blödning? Stoppa eventuella blödningar med förband. Kan inre blödning misstänkas? Kontrollera pulsen? Finns tecken på cirkulationssvikt? Förebygg cirkulationssvikt genom att tala lugnt till personen och förhindra nedkylning.

D – Disability
Kontrollera personens medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga i armar och ben.

E – Expose and protect from the environment
Se till att den skadade håller värmen genom att lägga på filtar, tröjor, jackor m.m. I vissa fall kan man även behöva skydda mot värme.

Det kanske bara är en liten skada, men det är alltid bra att gå igenom flödesschemat för att kontrollera för ytterligare skador. Har personen trillat med cykeln kanske det bara är ett skrapsår på benet och en mindre hjärnskakning. Då kanske åtgärden blir att rengöra såret med vad som finns tillgängligt, t.ex. vatten eller handsprit och lägga om med ett rent tygstycke och hjälpa personen till adekvat vård.