Hjälmar med MIPS rotationsskydd skyddar bättre mot hjärnskakning

Hjälmar som har rotationsskydd i form av MIPS får generellt bättre resultat i tester än de hjälmar som inte har den typen av skydd så om man vill minska risken för hjärnskakning bör man välja en hjälm med MIPS rotationsskydd.

MIPS rotationsskydd är ett system som är utvecklat i samarbete med hjärnkirurger för att minska rotationsskador vid slag mot huvudet.

Idén till MIPS kommer från hjärnans egen konstruktion. Hjärnan är omgiven av en vätska som gör att rotationskraften minskar.

MIPS fungerar på samma sätt. Mellan hjälmens hårda skal och innerdelen som sitter mot huvudet sitter en insats som vid rotationsvåld glider. Insatsen dämpar på detta sätt rotationskraften.

Allvarligt med upprepad hjärnskakning

Att drabbas av en hjärnskakning kan vara illa nog. Men att drabbas av ytterligare en hjärnskakning efter en tidigare hjärnskakning är många gånger värre. Har en individ drabbats av en hjärnskakning och får en till så är situationen fem gånger värre.

Har man haft en hjärnskakning är det alltså stor risk att man får ännu större problem om man drabbas av ytterligare en hjärnskakning. Och situationen förvärras vid ytterligare hjärnskakningar.

Om man håller på med en sport eller annan aktivitet där risken för hjärnskakningar är hög oc man har åkt på mer än tre registrerade smällar ska man överväga att byta idrott. 

Man behöver inte sluta idrotta men man bör då undvika kontaktsporterna.
Har man haft fem hjärnskakningar ska man absolut inte fortsätta.
Man känner till att det finns en ökad risk för långtidseffekter när man haft upprepade skallskador. Har man fått ett antal rejäla hjärnskakningar så har man en ökad risk för demens, alzheimer och parkinson.

Vid en idrott bör man direkt ta bort en spelare efter en skallskada.  En spelare som fått en hjärnskakning eller en smäll mot hjärnan, så att man ser att hon nästan varit nere för räkning, ska absolut tas ur spel och inte spela något på minst ett dygn.

Hjärnskakning symptom och åtgärder

Hjärnan omges av cerebrospinalvätska som ska dämpa kraften som påverkar hjärnan vid ett slag eller fall. Om du får ett hårt slag mot huvudet så kan dock inte alltid cerebrospinalvätskan  stå emot kraften som uppstår utan hjärnan slår emot skallbenet. Då kan en hjärnskakning uppstå.

Symptom på hjärnskakning

Om du fått en hjärnskakning är det vanligt att du upplever huvudvärk, blir yr, mår illa, känner dig trött och förvirrad samt att du drabbas av minnesluckor.

Man kan också få problem med balansen, eller hörseln och synen t.ex. genom att det ringer i öronen eller att man drabbas av dubbelseende.

Åtgärder vid hjärnskakning

Om du tror att du fått hjärnskakning eller om någon i din närhet eller ditt barn har slagit i huvudet hårt ska du kontakta vårdupplysningen din vårdcentral för att få hjälp.

Var uppmärksam på eventuella symptom.

Diagnos och behandling vid hjärnskakning

 

Ibland räcker det med att du beskriver dina symptom för en läkare för att du ska få rätt diagnos. Men ibland krävs en röntgenundersökning eller MRI för att säkerställa att du inte drabbats av en blödning i hjärnan eller fått en skada på skallbenet.

En vanlig hjärnskakning är helt ofarlig och kan inte behandlas annat än med vila. Du bör undvika att titta på TV, läsa och spela datorspel i stor utsträckning eftersom det kräver mycket koncentration, utan istället ta det lugnt och vila.

Du bör inte heller träna hårt eller förtära alkohol den första tiden efter hjärnskakningen.

Ett barn som fått hjärnskakning bör inte delta i lekar med mycket hopp och spring.

Hjärnskakning

Hjärnskakning betyder att den mjuka hjärnvävnaden kommer i rörelse på grund av slag mot huvudet. Ett kraftigt slag kan leda till blödningar och svullnad i hjärnvävnaden. Ibland blir det också brott på skallbenet. Kortvarig medvetslöshet är det tydligaste tecknet på hjärnskakning. Ibland är den så lätt och kortvarig att den är knappt märkbar. Vanlig hjärnskakning är inte farlig, men du bör undersökas på sjukhus så att man kan utesluta en blödning i hjärnan.